Styrelsen

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen!

Styrelsen för Övertorneå Naturskyddsförening 2017-18
Vald på årsmöte den 25 mars 2017

Ordförande
Mikaela Omark
Villavägen 33
957 32 ÖVERTORNEÅ
070-603 00 17hmomark@gmail.com Facebook
live:miao7608
Sekreterare
Satu Tuoma
Alvägen 29
957 32 ÖVERTORNEÅ
070-564 45 04satu_maarit75@hotmail.com Facebook
Kassör
Leif Nybom
Älvvägen 180
957 95 HEDENÄSET
0927-300 10
076-813 15 08
leif.nybom@naturskyddsforeningen.se
leif.nybom
Vice ordförande
Kontaktperson för Hanvivittikko Vänner
Patrik Wilhelmson
Matarengivägen 8 A
957 31 ÖVERTORNEÅ
0927-430 31
070-325 33 41
patrikwilhelmson@telia.com Facebook
live:pwilhelmson
Ledamot
Mikael Johansson
Älvvägen 560
957 95 HEDENÄSET
073-811 07 51frans.harry.mikael@gmail.com Facebook
mikael.johansson1211
Suppleant
Marja Ylinenpää
Gamla Vägen 80
957 95 HEDENÄSET
076-821 50 18nordila@hotmail.com Facebook
marjayli1
Suppleant
Leif Toolanen
Västra Kuivakangas 450
957 92 ÖVERTORNEÅ
070-564 61 79leif.toolanen@gmail.com
Suppleant
Lars-Olav Haapaniemi
Byvägen 102
957 23 JUOKSENGI
070-687 30 12happisel@outlook.com
live:happisel
Anställd, adjungerad till styrelsen
Tarja Leinonen
Byvägen 51
957 23 JUOKSENGI
070-692 46 46tarja.leinonen@gmail.com Facebook
tarjaleinonen64