Styrelsen

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen!

Styrelsen för Övertorneå Naturskyddsförening 2021-22
Vald på årsmöte den 27 mars 2021

Ordförande
Marie Persson
Skolbacken 2
957 95 HEDENÄSET
070-594 57 07persson.marie82@gmail.com
Kassör
Leif Nybom
Älvvägen 180
957 95 HEDENÄSET
0927-300 10
076-813 15 08
leif.nybom@gmail.com
Ledamot
Mikael Johansson
Älvvägen 560
957 95 HEDENÄSET
073-811 07 51frans.harry.mikael@gmail.com
Ledamot
Larissa Sytnik Skomsvold
Sockenvägen 9
957 31 ÖVERTORNEÅ
076-134 60 11larissanss@hotmail.com
Ledamot
Sami Viitala
Rotgränd 5
907 27 UMEÅ
070-208 58 37samiviitala@outlook.com
Suppleant
Leif Toolanen
Västra Kuivakangas 450
957 92 ÖVERTORNEÅ
070-564 61 79leif.toolanen@gmail.com
Suppleant
Lars-Olav Haapaniemi
Byvägen 102
957 23 JUOKSENGI
070-687 30 12happisel@outlook.com
Suppleant
Mikaela Omark
Andersvägen 8
954 35 GAMMELSTAD
070-603 00 17hmomark@gmail.com
Suppleant
Roger Eriksson
Luppio 28
957 91 ÖVERTORNEÅ
070-217 32 86luppioroger@hotmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email