Föreningen har fått en ny styrelse

Tarja Leinonen, Patrik Wilhelmson, Mikaela Omark, Leif Nybom och Urpo Taskinen.

Övertorneå naturskyddsförening höll sitt årsmöte lördagen den 25 mars 2017 på Tornedalens folkhögskola i Övertorneå.

Årsmötet valde Mikaela Omark som ny ordförande.

Styrelsen består av ledamöterna Satu Tuoma (ny), Leif Nybom (omval), Patrik Wilhelmson (omval) och Mikael Johansson (ny) samt av suppleanterna Marja Ylinenpää (omval), Leif Toolanen (ny) och Lars-Olav Haapaniemi (ny).

Som ordinarie revisorer fortsätter Christina Snell-Lumio och Jan Kohkoinen och som suppleanter fortsätter Håkan Tholerud och Ahti Aasa.

Till valberedningens sammankallande valde årsmötet Urpo Taskinen. De övriga i valberedningen är Elisabeth Kerttu (ny) och Kurt A Larsson (omval).

Kontaktuppgifter hittar du här:
Styrelse
Revisorer
Valberedning

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Årsmöte, Föreningen | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte 2017


Årsmöte för Övertorneå Naturskyddsförening kommer att hållas
lördagen den 25 mars 2017 kl 18.00
på Tornedalens folkhögskola, Övertorneå.

Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast vid årsmötets start.
Se även stadgarna för vilka punkter som tas upp på årsmötet.

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Årsmöte | Lämna en kommentar

Skidtur till Rompas 25 februari – kom med!

Övertorneå Naturskyddsförening bjuder in till en utflykt till Palokkaanlampistugan i finska Rompas lördagen den 25 februari 

Följ med Övertorneå Naturskyddsförening på en dagsutflykt till Palokkaanlampi som ligger på gränsen mellan Ylitornio kommun och Rovaniemi kommun i Rompas. Palokkaanlampi är del av ett Natura 2000 område med gammelskog och myrar där man kan hitta flera sällsynta arter.

För att komma till stugan lämnar vi bilarna vid vägen och åker skidor 5 km genom skogen. Så ta med skidor, ordentliga kläder och matsäck. Möjlighet finns att sova över i stugan för de som önskar. Ta i så fall med sovsäck och liggunderlag. För att komma till området åker man cirka 50 km längs vägen från Övertorneå mot Muurola/Rovaniemi.

Vi samlas vid gamla tullen i Övertorneå klockan 09.00 och åker gemensamt till området.

Anmälan senast måndag 20 februari till
Patrik Wilhelmson
patrikwilhelmson@telia.com
0927-43031 (kväll & helg)

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Gruvor, Ingen urangruva, Rompas, Utflykt | Lämna en kommentar

Följ med Naturskyddsföreningen på fågelskådning

Foto: Johan Lingegård

Foto: Johan Lingegård

Söndag den 22 maj träffas vi på parkeringen utanför Nordkalottens kultur och forskningscentrum klockan 6.00.

Ingen föranmälan behövs.

Har du frågor, kontakta Patrik på 070-325 33 41 eller patrikwilhelmson@telia.com.

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i fåglar, Föreningen, Utflykt | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte 2016

Årsmöte för Övertorneå Naturskyddsförening kommer att hållas
tisdagen den 22 mars 2016 kl 18.00
på Tornedalens folkhögskola, Övertorneå.

Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast vid årsmötets start.
Se även stadgarna för vilka punkter som tas upp på årsmötet.

Urpo Taskinen berättar om cykelturen till klimatmötet.
Juoksengi – Paris
tur och retur
img_7051_urpo-i-Paris

Givetvis gott fika!
Alla medlemmar och intresserade välkomna!

Styrelsen för Övertorneå Naturskyddsförening

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Årsmöte, Föreningen, Strömstaren | Lämna en kommentar

Valberedningen söker

Foto Katariina Vuorinen

Rompas. Foto Katariina Vuorinen.


Snart är det årsmöte för Övertorneå Naturskyddsförening. Vi i valberedningen tar gärna emot nomineringar till styrelse för Övertorneå Naturskyddsförening. Kanske dig själv!?!
Du hittar kontaktuppgift till oss i valberedningen här.

Urpo Taskinen
Jessica Lindbäck
Kurt A Larsson

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Årsmöte, Föreningen | Lämna en kommentar

Årsmöte Hanhivittikko vänner 1 mars 2016

kallelse_hanhivittikko_img_1597
Årsmöte för Hanhivittikko vänner den 1 mars 2016 kl 18.00 på Tornedalens folkhögskola.


Visste du att Hanhivittikkos värden ursprungligen ”upptäcktes” av Övertorneå Naturskyddsförening på 1990-talet? Övertorneå Naturskyddsförening arbetade under flera år med att restaurera byggnaderna och återupptog skötseln. År 2002 blev Hanhivittikko Norrbottens första kulturreservat och sedan 2006 sköter föreningen Hanhivittikko vänner om kulturreservatet.

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Årsmöte, Hanhivittikko | Lämna en kommentar

Höstutflykt

utflykt2015tl

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Föreningen, Utflykt | Lämna en kommentar

Intervju i Rompas


Intervju av 24Norrbotten med Urpo Taskinen gjord i Rompas 18 augusti 2015. Artikeln som hör till inslaget finns här.

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Gruvor, Hållbar utveckling, Hjortron, Ingen urangruva, Naturskyddare i Finland, Rompas, Skogar | Lämna en kommentar

Intressanta resultat från svensk-finskt skogsinventeringsläger

Foto Olli Manninen

Foto Olli Manninen

Pressmeddelande 22 augusti 2015 – Fritt att publicera
De lokala naturskyddsföreningarna, Övertorneå Naturskyddsförening och Ylitornion Luonto, på bägge sidorna om gränsälven arrangerade tillsammans ett skogsinventeringsläger 15-21 augusti i Rompas-området i Ylitornio kommun i västra finska Lappland. Lägret hade sin bas i byn Meltosjärvi och som mest deltog drygt 20 deltagare från både Sverige och Finland och hela 15 personer deltog under hela veckan. Biologistuderande och aktiva inom respektive organisation deltog. Inventeringen leddes av Olli Manninen från Helsingfors, en välkänd skogsräddare som för tre år sedan fick Nordiska ministerrådets stora miljöpris för sitt arbete med skogar i hela Norden.
Inventeringen fokuserade huvudsakligen på statliga, oskyddade områden inom Mawson Resources Ltd inmutning i Rompas. Några kompletterande inventeringar gjordes också inom de naturskyddsområden där bolaget borrar. Målet var att öka kunskapen om naturvärdena i det av malmprospekteringsbolaget inmutade områdena, vilka tidigare har inventerats väldigt lite.

Inventeringsledaren Olli Manninen beskriver evenemanget som mycket framgångsrikt, inte bara i fråga om det fina vädret under veckan, men också på grund av de resultat som uppnåtts. Inventeringen har gjort det möjligt att komplettera bilden av naturvärdena i Rompas-området. Man hittade många hotade och sällsynta arter, som en av de mest betydelsefulla åkergrodan, en sk direktivart som EU kräver skydd av. Den resulterande informationen är också relevant när man diskuterar om en eventuell gruvdrift i området, för vad gäller naturvärden, kan området jämföras med en av de mer kända nationalparkerna i Finland, Oulanka.

Enligt Olli Manninen, har det en stor betydelse att det nu finns en internationell grupp som fortsätter att arbeta tillsammans även efter lägret. Kunskapsnivån har ökat markant och det är viktigt i denna situation. Spåren av prospekteringen har gett oss en bild av vilken påverkan gruvverksamhet redan nu har på naturen. Naturligtvis hade lägret även en stor betydelse som utbildningstillfälle och för nätverksbyggande, menar Olli Manninen.

Mer information:
Olli Manninen, inventeringsledare, +358 50 594 0429, ollimanninen@yahoo.se

Urpo Taskinen, koordinator för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, deltagare och arrangör av lägret, 070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

Tarja Leinonen, ”Ingen urangruva vid Torneälven” -projekt, projektansvarig, Övertorneå Naturskyddsförening, 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com

Bilder som fritt får användas i samband med detta pressmeddelande:
http://overtornea.snf.se/foton-rompas-inventering-2015/
Alla bilder © fotograferna.


Detta pressmeddelande finns även som Word och pdf-fil för nedladdning.

Tyckte du om det här? Dela:
Publicerat i Gruvor, Hållbar utveckling, Hjortron, Ingen urangruva, Naturskyddare i Finland, Naturskyddare i Norrbotten, Omställning, Skogar | Lämna en kommentar